0
Leverans

Din varukorg är tom...

Om Gårdsbudet

 

Om Gårdsbudet
Gårdsbudet grundades med ett tvåsidigt uppdrag: att främja det lokala jordbruket genom att ge producenter möjlighet att sälja sina produkter direkt till konsumenter, och att ge människor i Stockholm enkel tillgång till färsk lokalt odlad mat.

Kunskap om maten
Att handla av producenter du känner till är en fantastisk känsla. Har man besökt gårdarna som råvaror kommer från och sett hur djuren har det och hur grödorna odlas ger det minnen som gör matlagningen så mycket roligare.  Gårdsbudet gör det enklare för dig att upptäcka och lära känna familjegårdar och småskaliga producenter i din närhet och att på så sätt förbättra kunskapen om maten du äter och relationen till de som producerat den. 

Färska råvaror
På Gårdsbudet skördar producenterna först när du gjort en beställning och varorna stannar aldrig längre än 1 dygn på vårt kyllager. Färskare varor än så går det knappast att få!   

Inga dyra mellanhänder
Gårdsbudet är inte en butik i traditionell mening, det är en tjänst där lokala producenter kan sälja sina produkter direkt till dig som konsument. Producenterna bestämmer själva sina priser och uppdaterar sitt sortiment och vi på Gårdsbudet, som namnet antyder, samordnar endast transporten hem till dig som konsument. På detta vis tar vi bort dyra mellanhänder och gör det enklare för producenter att få en mer rimlig ersättning för sitt arbete samtidigt som du som konsument får tillgång till lokala varor till priser som motsvarar den vanliga gårdsbutiken eller marknaden.

Naturen och djuren i centrum
På Gårdsbudet jobbar vi med småskaliga producenter som sätter naturen och djuren i centrum. Många producenter är certifierade av KRAV eller har en EU-Ekologisk certifiering, andra utgår från Sveriges högt uppsatta krav på växtodling och djurhållning, alla har de gemensamt att de värnar om naturen de brukar och att de sätter djurens välmående och behov i fokus. På vår hemsida kan du läsa om varje producent och hur de driver deras gårdar och vi rekommenderar varmt att du besöker producenterna för att själv uppleva småskaligt jordbruk när det är som bäst.

Värna om miljön och våra öppna landskap
För många är ett öppet landskap med ängar och hagar bland det vackraste som finns. Den storskaliga industrialiserade jordbruket har dock på mindre än en generation gjort att Sveriges åker- och betesmark minskat med nästan en tredjedel. Växtodling och djurhållningen koncentreras till stora gårdar vilket leder till artfattiga monokulturer och minskad biologisk mångfald. Små gårdar har försvunnit med igenväxta hagar och ängar som resultat. Konkurrensen från EU och andra delar av världen som har betydligt lägre krav på växtodling och djurhållning har påskyndat den processen.  Genom att handla av småskaliga gårdar i din närhet får du inte bara kännedom av maten du äter men du bidrar även till att bevara Sveriges öppna landskap och biologiska mångfald för kommande generationer.  

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av nya produkter, erbjudanden, nya leveransområden och mycket mer